JAKO TANYA TI LUMOR 1 NGAGAI TAIB

Sapa ke benasib bendar bempu ke reta sida Taib sebilik?

Rayat Sarawak perlu nemu jako saut ti terang lalu disukung enggau bukti dokumen berkaul sapa ti kebenar ia bempu ke pemaioh reta tengkira sida Taib sebilik. Urang politik baka Abdul Taib Mahmud tu patut ya ditasat baruh undang-undang madah penyampau semua reta tengkira ia. Awak ke ulih dipansik pegaya ti patut ia bulih. Tang ia enda kala madah penyampau reta ia kebendar.

Kepala Menteri semina bulih RM20,000 sebulan, tang sida sebilik bisi ngempu penyampau reta tengkira ti beratus juta dollar Amerika Syarikat ba menua tasik ti bukai. Cherita pasal Kepala Menteri nyengkaum penatai pemisi ke semua sida sebilik (bak sida ke lelaki, indu, biak ngau tuai), semua sida tu sigi urang dagang ti chukup maju. Sigi udah ditemu pengelandik sida ia maia pun taun 1980an, pengudah Taib megai kuasa lalu niri pengaya enggau chara sah tauka bekawin enggau urang menua tasik ti kaya.

Reta tengkira ti berjuta-juta ringgit

Kebendar agi perlu bisi bukti pasal pengaya ia awak ke jelas enggau nyata agi sentang pemaioh reta tengkira ti dikembuan serta dikemisi Kepala Menteri ke udah dikumpul ia ari duit ti dikeluar bala rayat?
Kepala menteri mega perlu nulis penerang ke perkara nya sebedau dewan perundangan meri bukti ukai ia patut ti bempu reta tauka bisi penguntung ba reta sida sebilik lalu. Pekara nya deka diperambu ngagai raban pansik wang baka ke suah dikena ba maioh menua baka United Kingdom. Enti nadai penerang ari ia deka dianggap bala pengundi-pengundi sigi nang baka penchuri reta bala rayat sempama baka penchuri ti udah lama bekuasa kaya enggau chara ngambi ulih ari rayat ia empu.

Rumah nyadi ke palan kena kitai ngepun

Ari penerang tu Taib perlu agi dulu madah ke tanya pasal semua pengawa dagang ke pemadu besai ba Sarawak ti bekaul enggau CMS. Kompeni CMS terubah ia nang sigi kompeni perintah tang udah ditukar nyadi kompeni pribit ke besai lalu udah ngasil ke penyampau reta ti besai, patut reta tu suba sigi kebendar ia diempu bala rayat. Nitih ripot tahunan CMS taun 2009, lebih ari 85 peratus saham CMS dipegai bala semak Taib. Pengawa ke meri kompeni CMS tu nyadi siti kompeni pribit udah terang nunjuk ke kuasa Taib Mahmud tu nang beguna amat ke megai pengawa menteri Menteri Wang enggau Kepala Menteri maia taun 1990. Pengudah nya meri penyampau semua peguntung ari kompeni CMS ngagai sida sebilik lalu ke patut agi ia mesti meri penerang enti pengamat ia nadai minat ngulih penguntung pengudah kompeni CMS nyadi kompeni pribit

Reti ia Kepala Menteri perlu ngemansut saut ke bakani kompeni perintah ditukar ngagai kompeni pribit lalu diberi penuh ngagai sida sebilik, nama nang sigi tanggungjawab ia ngering ke kompeni nya. Penguntung asil CMS diatu sigi terus masuk alam akaun bank sida Taib sebilik kelimpah ari diberi ke ngagai bala rayat. Ba stok rega dagang ke diatu 329,445,840 saham ke dirintai alam repot tahunan CMS 2009 ti nyampau ia RM 823,614,600. Tu nunjuk ke kompeni CMS aja udah meri ke pengaya ke mangai setengah billion ringgit ngagai sida Taib sebilik aja.

Kepala menteri perlu meri penerang bakani bini ia ulih ngurus serta nyadi pemegai saham ti besai alam kompeni nya, kebendar ia nang nadai maik duit lebuh pengerami kawin seduai serta sigi tampak nadai bekerja. Rayat Sarawak mega berunding bakani bini Taib ke udah nadai tetap agi ngurus CMS tauka bempu saham sampai apus taun nitih ke ripot tahunan CMS maia bulan 3 2010. Ba menua Sarawak ditu, terang-terang maioh perkara ti ngasuh kitai alit ati tau nyadi.

Pengudah Laila, anak lelaki enggau anak indu Taib lalu mega nyadi pemegai saham ke besai ba kompeni ti pemadu besai ba Sarawak. Anak lelaki Taib ti ketuai, Mahmud Abu Bekir Taib nya dipadu nyadi pengarah, bempu ke saham secara langsung enggau enda langsung ti semua ia enda kurang ari RM 100,000,000 (sama mega enggau menyadi ia Sulaiman Abdul Rahman Taib). Mahmud Abu Bekir perlu nerang penatai pegaya ia ti kelalu maioh nya, ari nadai pemisi sida apai ia sebilik suba serta kebendar amat nadai batang pengawa sebedau ia dipadu nyadi Eksekutif Kumpulan Pengarah CMS ba taun 1995 benung ia baru berumur 32 taun. Mahmud Abu Bekir Taib mega perlu nunjuk ke ia nang nadai megai saham CMS.

Sekejap aja ari menoa tasik

Pia mega, bakani ngunjungka Laila Taib enggau anak ulih ngulih ke penyampau pemegai saham ti beungkus 1.9 juta dolar Australia tiap siko ba Sitehost Pty Limited ba Australia taun 1993 ke udah? Nitih ke rikut resmi kompeni bini Taib enggau anak ia, pia mega enggau raban kunsi pegawa dagang ia udah ngelabur 10 juta ngagai kompeni ti kena ngurus Adelaide Hilton Hotel. 3 iko raban kunsi pengawa dagang sida ia ke benama Ting Sie Ping, Ting Sie Chuong enggau Ting Sie Huong, sida 3 tu anak Ting Pek Khing ia nya siko orang dagang ti pemadu besai enggau kaya ba menua Sarawak.

Keluarga Ting sebilik megai pengawa pengerja balak enggau pengawa ladang kelapa sawit ba menua Sarawak serta urang ke penting alam projek ngadu Tekad ai ba Bakun. Kompeni sida semua ia begantung enggau kontrak perintah serta lesin balak ti pegai Taib Mahmud. Rayat Sarawak bisi hak deka nemu pemagi duit ti udah dikeluar kena meli saham alam Sitehost Pty Limited ti disedia sida Ting sebilik.

Pengawa Ti Berat Sepiak

Nadai pengirau ke pangkat kuasa politik ia alam ngemendar meri kontrak ngagai raban dagang ia empu udah nunjuk bisi minat ke meri penguntung ngagai Taib empu (ketegal pengawa ia ke berat sepiak nya). Nya siti pengawa makai suap ti kelalau balat. Kepala Menteri perlu nerang ngagai rayat bakani kaul ia enggau sida Ting sebilik ba Sitehost Pty Limited.

Taja pia, pulai pun baru pasal Taib Mahmud ke nyadi Kepala Menteri, Menteri Perancangan enggau Menteri Wang mega udah suah bendar niki ke kompeni sida sebilik empu ia nya CMS enggau chara ngulih bisi kontrak perintah ti besai serta nadai perlu chara tender tebuka. Kontrak nya mega terus diberi ngagai sub-kontrak kena gulih ke untung ke belipat ganda agi. Baka siti chunto, bangunan parlimen ke baru. Enggau terang sigi CMS ke diberi kontrak ngadu parlimen baru, tang CMS enggau lengkas udah meri sub-kontrak pegawa nya ngagai kontraktor bukai tetap bulih penguntung bersi alam RM70 juta – ia nya sempama ke baka enchuri ngau cara ngambi duit urang Sarawak ti miskin ke udah mayar cukai.

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

Comments

Scroll to Top