NYADI SAPA KE NGEMPU KOMPENI CMS?

Kepala Menteri Sarawak lalu nadai meri jako timbal pasal kami ke udah ngemantai ia bempu ke kompeni Sakti International, siti kompeni Taib ti bisi reta bejuta-juta dollar ba menua Amerika Syarikat. Terang agi ia enggai nguji ngemansik bukti dokumen nya ba kut. Nyadi diatu kitai nguji ngiga jako simpul ti ngena bekaul penatai pengaya sida Taib sebilik ti bukai.

Alam pengawa ia ke megai kuasa nyadi Kepala Menteri serta Menteri Wang, Taib udah balat ngadu nukar ke kompeni perintah ngagai kompeni pribit ti meri mulai penguntung ngagai ia empu. Kompeni CMS patut ia nyadi kompeni perintah enggau saham ti diberi ku kenu alam chara pasaran terbuka, tang diatu terang agi 85% saham tu diempu bala semak Taib empu. Nyadi tanya kediatu berapa penyampau reta dipegai Taib serta ia mega deka nguji ngelalai pasal ia ke bempu Sakti International?

Ke amat ia Kepala Menteri ngempu enda kurang ari 50 peratus ari CMS Sarawak.

Kepala Menteri udah ngemansut jako ti berani pasal pengamat ia ke megai enggau bempu kompeni ti pemadu besai CMS ba Sarawak. Rehsia ti chukup besai tebantai ba Sarawak. Udah betaun-taun lama saham CMS ti pemadu besai dipegai siko indu, ti kira ukai urang bukai mega ia nya bini Taib empu Laila! Pengudah bini ia nadai, saham nya lalu diberi ngagai anak lelaki ia ke sigi udah bisi megai saham maioh bendar.

Terima kasih ngagai penerang ia ti baru pasal Sakti International, kami udah nemu bakani chara Kepala Menteri ngurus ke pengawa dagang ia. Bukti ari dokumen ke dipandang kami udah nunjuk bakani ia udah ngeletak bala anak ia enggau menyadi ia nyadi orang bempu saham ti resmi Sakti International, pia mega ngasuh sida nyain agrimen kira setengah ari saham sida nya pulai ngagai Taib empu.

Ka pan enda Kepala Menteri, terus mantah pasal ia bempu enda kurang ari 50 peratus saham CMS Sarawak, siti asil penatai ke bendar pengaya sida Taib Sebilik? Enti nitih, Taib ke udah megai pengawa ba perintah enggau patut madah ia nang sigi amat nadai. Nyadi tu meh maia ke patut muka enggau ngadu audit ba kompeni ti pemadu besai ba Sarawak, pengudah betaun benasib ngulih ke kontrak perintah ti besai lalu betrima kasih ngagai Kepala Menteri serta Menteri Wang enggau Menteri Pengurusan Sumber Dan Perancangan Negeri ke udah meri semua kontak ti besai ngagai CMS. (ketiga-tiga batang pengawa menteri nya nang sigi dipegai enggau diatur ia empu).

Kepala menteri ngelantik ia diri empu

Sarawak report deka nekan ngagai bala maioh ia setiap kali Kepala Menteri/Menteri Wang/Menteri Perancangan udah ngeluar ke kontrak nitih atur ke deka CMS Sarawak, kira ngambi peluang alam ngelantik diri ia empu. Pia mega ia suah bendar udah ngelantik ia empu alam kontrak ti maioh ngadu jalai alun enggau projek ti bukai JKR( ti beungkus alam setengah juta billion ringgit). Pia mega ia udah ngelantik diri empu ba projek ngadu bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke baru(beungkus RM300 juta) serta ngelantik ia empu ba projek Borneo Convention Centre Kuching (kontrak diulih ba taun 2006 beungkus RM195 juta). Taib mega bulih kontrak ngadu opis besai Sarawak Energy Berhad (beungkus RM232 juta). Enda tinggal mega ia udah ngelantik diri empu alam kontrak ngadu projek Tekad Ai Hidro-Elektrik Bakun (projek ti tulung ari dana duit pinchin nengeri beungkus RM5.75 billion). Baka program ke ngadu tekad ai ti baru ba Sarawak ti deka ngampuh maioh endor serta mindah lebih beratus ribu urang ke udah kena projek tekad ai. Kitai udah nyangka sigi kontrak ngadu nya deka diberi ngagai sida CMS Sarawak-laban Abdul Taib Mahmud suah bendar ngelantik ia empu.

Bala maioh ke macha Sarawak Report sigi dibai nambah ke rintai kontrak perintah ke udah dikeluar Kepala Menteri ngagai ia empu ke nyadi ketuai bempu saham CMS Sarawak. Kami ukai deka ngenambah bala maioh macha alam artikel utama tu! Tang diatu terang agi saham Taib sebilik alam kompeni nya udah lebih ari setengah bilion ringgit, nitih nilai mata duit saham kediatu. Pengawa ke lancar kompeni CMS alam nembu semua kontrak perintah kira udah diatur enggau digaga awak ke kompeni nya ulih terus maju serta terus ngulih kontrak perintah.

Ia ke bendar tiap iko ari mayar cukai alam Sarawak enggau tiap iko urang pincin alam perintah mega berasai nanggung, nyau udah meri pengaya Taib ti amat kaya enggau alam ia ke nyadi bos semua pengawa serta kira ‘Ketuai CEO Sarawak’. Ari nadai pemisi udah dikena ia ngaga pengaya kediatu.

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

Comments

Scroll to Top