Baka Ni Duit 1MDB Lenyau Nengah Pengawa Dagang Meli Palan Pengeluar Kuasa Karan Aabar

Tony Pua, Kaban Parlimen sitak Petaling Jaya Utara
Tony Pua, Kaban Parlimen sitak Petaling Jaya Utara

Lebuh orang ti bempu tanggungpengawa ti ngaga pemutus runding dalam pengawa dagang ke 1MDB nya benung nemuai ke New York, dia pengari parti DAP, Tony Pua, udah mansutka jaku tanya bekaul enggau lumur-lumur ti nyelai-nyelai dalam kira-kira 1MDB.

Munyi ku Tony Pua, ari US$3.5 billion ti udah diangkatka wang turu nya nengah atur meli bon, 1MDB dituduh udah nabanka deficit bepenyampau US$649 juta!

Bon nya udah diangkatka nengah jamin kunsi ulih anak kompeni Aabar, wang turu IPIC, ti kenu ku Tony Pua, atur nya tau enda dikena lalu atur nya kelalu besai belanja.

Kira-kirakita Tony Pua nya bepelasarka penerang ti dikumbai iya dagang belalai ke wang turu ‘pemansang’ menua nya, ti dipejalaika Menteri Besai.

Bon to dikena meli palan pengeluar kuasa karan ba taun 2012 nya nyadika pengawa meli perengka diguna kali ke-dua ari tiga pengawa dagang dikena ngulihka duit ulih 1MDB, ti ke semua nya udah nanggung pengerugi kelimpah ari ti nyungkak puku ti diperanakka baka ti disemayaka.

Kapal PetroSaudi dikena ngulihka minyak, tang nama penguntung ti udah diasaika 1MDB ari dagang kunsi nya?
Kapal PetroSaudi dikena ngulihka minyak, tang nama penguntung ti udah diasaika 1MDB ari dagang kunsi nya?

Iya ke terubah nya dagang kunsi enggau PetroSaudi, ti endur 1MDB udah ngemasukka duit bepenyampau US$1.9 billion, semua nya udah ditunjukka, ti disintak pansut ari wang turu pemansang nya.

Menteri Besai ti mega nyadi Menteri Pekara Wang Malaysia nya seruran madahka 1MDB udah nyual sekeda ari sher iya dalam pengawa dagang kunsi enggau PetroSaudi dikena ngulihka untung ti mayuh-mayuh ngagai piak ti ke-tiga (ti enda disebut nama) lalu penguntung nya (ti disadang manggai US$2.3 billion) udah disimpan dalam sebuah wang turu di Cayman Islands ti enda mega disebut nama.

Tang semua jaku ambu nya puang memagang.

Udah bekau 1MDB dipejal mansutka penerang pasal pengawa sida ti udah mindahka duit tunai ari Cayman Islands ke dalam sebuah akaun BSI di Singapura, Sarawak Report udah ngangkatka sebuah penerang kira-kira ulih raban penerit undang-undang pekara wang Singapura ti endur nadai sesenpun duit dalam akaun nya, semina aset-aset gari keretas aja.

1MDB udah dipejal ngaku penerang kira-kira nya amat beisi baka nya.

Terang bendar ari sekeda rekod ti bisi ba Sarawak Report ti diulihka ari PetroSaudi ti endur semua duit nya udah dipindahka masuk ke dalam akaun kompeni Good Star, dikena nebus bank UBG enggau mega dikena mayar utang ba PetroSaudi.

Duit dikena meli dua palan pengeluar kuasa karan ti enda sama nya mayuh bendar – iya nya dua iti bon dikena ngangkatka US3.5 billion, dipelabaka dikena meli palan kuasa karan nya.

Tang Tony Pua diatu udah ngaga pengangka kira-kira ba rekod dikena mantaika mayuh ari duit ti diangkatka nya udah dikena bebayar, tang ba pengujung iya 1MDB agi berutang lebih ari US$3.5 billion nengah pengangkat bon ke terubah suba.

Ke terubah nya, ku Tony Pua, 1MDB udah mayar sepenyampau US$300 juta ngagai bank Goldman Sachs nyadika “komisyen enggau belanja bukai” dikena bejalaika atur ngangkatka bon-bon nya.

Kedua, 1MDB dituduh udah ngengkahka US$1.4 billion nyadika pelasar wang turu Aabar, IPIC, yang duit sepenyampau nya enda kala direjista nyadika udah diterima IPIC, ti diatu udah betanya ba Najib dini endur ke bendar duit nya diengkahka diatu.

Pemilih ke-tiga ti diberika ngagai Aabar nyadika sebagi ari sempekat ba dagang kunsi nya, ti endur 1MDB udah besedia deka nembuka nya. Rekod kira-kira, munyi ku Tony Pua, ti endur 1MDB ba pun iya udah US$993 juta (ti patut diulihka ari akaun di Cayman Islands).

Udah nya 1MDB udah mayar US$975 juta agi ti diinjau ari bank Deutsche ti nyadika tuai konsortium ke tuju ti sama.

Lebih ari semua nya, ku Tony Pua, 1MDB agi berutang ba IPIC sepenyampau US$481 juta kena 31 Disember 2014.

Tu nambahka ba definisi ke duit ti diinjau nya ngagai US$649 juta.

Nitihka perati Tony Pua, wang turu pemansang ti udah balat dituntung utang nya diatu benung kalat-kalat, enti sida endang bisi ngaga kaul enggau “penyali duit gerasi” ti enda patut-patut pemesai bunga duit jali.

Ke bendar iya, chunto ti ke-tiga dagang bon 1MDB ti besai nya, ti endur duit bisi ditemu ‘teberayan’ dalam taun 2013, sekali agi maya bekaul enggau Aabar, lebuh maya Najib udah beguai-guai ngangkatka bon US$3 billion kejang deka bepilihbesai.

Duit nya udah dibil dikena ngereja projek Tun Razak Exchange, tang daalaam akaun ujung taun, duit ti udah direjista nya, US$1.4 billion ari penyampau nya udah dipelanjaka nyadika ‘puku dikena bekereja enggau bebayarka utang’ ti enda direkodka enggau silik.

Enda lama udah nya Sarawak Report udah nunjukka sepenyampau duit US$681 juta ti dipasukka ngagai akaun Najib dikena, kenu ku iya empu, melanja pengawa bepilihbesai (ti endang salah ba undang-undang menua).

Najib engka udah milih ngatur penemuai diri ke mayuh bengkah endur di serata dunya nepan bilun jet iya empu, kelimpah ari ti nerangka pasal angka kira-kira ti nyelai nya.

Ke bendar nya, iya udah ngena mutarka penanggul enggau chara politik dikena mutarka penanggul ekonomi, nyengkaum nutup bala orang ti mansutka jaku bantah sida ti udah dikumbai iya “pengachau” pengelantang mensia mayuh, ti udah nyadika Tony Pua nya siku orang politik ti berani, taja pan iya semina beterabaika penerang ti tegap.

Uji peratika penerang media Tony Pua ti udah dikalihka ngagai jaku Melayu tu:
Minggu lalu, Wall Street Journal (WSJ) memberikan penerangan tentang US$ 993 juta yang didakwa telah dibayar kepada International Petroleum Investment Corporation (IPIC) oleh 1MDB untuk membeli semula pilihan yang kedua itu. Pembayaran di atas tidak dinyatakan di dalam akaun teraudit IPIC. Sebaliknya, buku IPIC menunjukkan bahawa 1MDB masih berhutang sebanyak US$ 481 juta bagi penamatan pilihan pada Disember 2014.

Pilihan ini telah diberikan kepada anak syarikat IPIC itu, Aabar Investment PJS pada tahun 2012 untuk mengambil alih sehingga 49% daripada dua anak syarikat tenaga, Powertek Investment Holdings dan 1MDB Tenaga (Langat) Sdn Bhd sebagai sebahagian daripada syarat bagi pemberian jaminan oleh IPIC untuk bon 1MDB berjumlah US$ 3.5 bilion.

Pendedahan di atas dibawa ke permukaan keadaan yang membingungkan di mana:

1. 1MDB meminjam US$ 3.5 bilion yang dijamin oleh IPIC.
2. 1MDB dibayar kira-kira US$ 300 juta untuk Goldman Sachs sebagai “komisyen tertentu, bayaran dan perbelanjaan” untuk mengatur bon di atas. [1] [2]
3. 1MDB meletakkan US$ 1.4 bilion “deposit dikembalikan” sebagai cagaran dengan IPIC. [3]
4. 1MDB ditamatkan opsyen yang diberi kepada IPIC atau anak syarikatnya, Aabar Pelaburan dan dibayar sebagai pampasan:
a. US$ 993 juta diperoleh daripada penebusan US$ 1220000000 pada November 2014, pelaburan 1MDB di Pulau Cayman. [4]
b. US$ 975 juta dipinjam dari Deutsche Bank mengetuai konsortium [5] [6]
c. 1MDB masih berhutang IPIC sebanyak US$ 481 juta pada 31 Dis 2014 [7]

Berdasarkan fakta di atas diketahui, selepas ditolak (1) AS$ 3.5 bilion dengan (2), (3) dan (4), 1MDB sebenarnya berakhir dengan defisit sebanyak AS$ 649,000,000! Ini bermakna, anak syarikat milik penuh Kementerian Kewangan berakhir dengan kekurangan tunai walaupun selepas ia mengambil pinjaman!

Mengapa 1MDB akan meminjam begitu banyak wang, menyebabkan hutang RM15.4 bilion berdasarkan kadar pertukaran hari ini, apabila 1MDB dikesan tidak dapat menggunakan mana-mana daripada dana yang diperoleh?

Walaupun sekiranya 4 (a) dan 4 (b) adalah satu usaha yang bulat tersandung penipuan kerana saya telah dipersoalkan dalam kenyataan saya minggu lepas, mengeluarkan US$ 975 juta pinjaman Deutsche Bank dari persamaan dengan tidak menjadikan keadaan bertambah elok.

Ini bermakna bahawa walaupun 1MDB meminjam US$ 3.5 bilion, ia telah dikesan mempunyai akses kepada hanya US$ 326 juta atau kurang daripada 10% daripada dana yang diperoleh. Sesiapa yang boleh mengira akan dapat melihat bahawa terdapat beberapa penipuan jenayah yang serius yang berlaku dengan susunan ikatan di atas.

Persoalannya sekarang ialah sama ada Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Dato ‘Seri Najib Tun Razak telah memberi kelulusan bertulis untuk transaksi pinjaman yang berjumlah keterlaluan di atas, sebagaimana yang dikehendaki di bawah Memorandum dan Artikel Persatuan (M & A) 1MDB. Fasal 117 M & A menyatakan bahawa Perdana Menteri mesti memberikan “kebenaran bertulis” untuk apa-apa tawaran 1MDB, termasuk pelaburan firma itu atau sebarang tawaran untuk penyusunan semula.

Ini termasuk “apa-apa komitmen kewangan (termasuk pelaburan), penyusunan semula atau apa-apa perkara lain yang mungkin akan memberi kesan kepada jaminan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia untuk manfaat syarikat, kepentingan negara, keselamatan negara atau mana-mana dasar Kerajaan Persekutuan Malaysia “.

Jika Dato ‘Seri Najib Razak tidak memberikan kelulusan bertulis bagi terbitan bon di atas, maka Lembaga Pengarah 1MDB perlu dikenakan tindakan kerana melanggar mandat yang diberikan kepada mereka.

Walau bagaimanapun, jika Perdana Menteri telah memberikan kebenaran bertulis, dia mesti dengan segera menjelaskan kepada negara mengapa beliau bersetuju kepada terma yang dianggap tidak masuk akal itu dan terus membingungkan berhubung pengeluaran bon US$ 3500000000 yang telah menyumbang kepada krisis kewangan dalam 1MDB hari ini.

Tony Pua

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

Comments

Scroll to Top