ASIL PANSIK BESENSASI! – Bup-Bup Akaun PM Najib Dikaitka Enggau Pejalai Duit 1MDB!

Ceo Aabar, Mahd Badawy A-Husseiny, ti mega nyadi Pengerusi dalam Falcon Bank lebuh pengawa mindahka bejuta-juta dollar dipasukka dalam bup akaun Najib lalu iya mengkang nyadi kaban dalam Lembaga Pengarah bank enggi Aabar/IPIC

Ceo Aabar, Mahd Badawy A-Husseiny, ti mega nyadi Pengerusi dalam Falcon Bank lebuh pengawa mindahka bejuta-juta dollar dipasukka dalam bup akaun Najib lalu iya mengkang nyadi kaban dalam Lembaga Pengarah bank enggi Aabar/IPIC

Ba sebengkah pengerembai berita ti ngasuh orang mayuh tekeyit ti madahka raban pemansik bisi tetemuka bebillion-billion ringgit dikaitka enggau pejalai duit 1MDB dipasukka ngagai akaun Menteri Besai Najib Razak.

Ari beberapa bengkah pemindah duit nya, sepenyampau RM42 juta udah ditemu bisi pansut ari sebuah kompeni ti dikaitka enggau 1MDB, iya nya SRC International S/B, tama ke dalam akaun-akaun duit simpan Najib.

Akaun-akaun tu dipejalaika ngena nama “Dato’ Sri Mohd najib Bin Haji Abdul Razak” ba bank AmPrivate Banking di Kuala Lumpur.

Sepenyampau USD$681,999,976 (tauka RM2.6 billion) udah dipindahka sechara elektronik ari pampang bank Falcon Switzerland di Singapura enggi wang turu Abu Dhabi ti dikemataka Aabar Investment ke dalam akaun enggi Menteri Besai di Kuala Lumpur, kena bulan Mac 2013, tumu mimit ari pengawa bepilihbesai taun nya.

Lawyer Bansa, Abdul Gani Patail – udah bisi penerang ba atas mija opis iya, ni maya iya deka bedawa orang salah?

Lawyer Bansa, Abdul Gani Patail – udah bisi penerang ba atas mija opis iya, ni maya iya deka bedawa orang salah?

Wang turu Aabar nya udah dikaitka enggau mayuh bengkah pemindah duit ti bisi kaul enggau 1MDB.

Pemindah duit ari banl Falcon ke dalam akaun Najib dikereja beberapa hari udah sempekat dagang kunsi entara Malaysia enggau Abu Dhabi kena 12hb Mac 2013.

Tu ngujungka bon USD$3 billion dikeluarka nya dijamin Perintah Malaysia dikena ngemansangka projek Tun Razak Exchange (TRX).

Tang mayuh jaku tanya ari orang mayuh nama kebuah Aabar Investment enda mansutka puku baka ti disetujuka dalam sempekat dagang kunsi nya?

Begambar mandangka penyakah dagang kunsi bestratejik beberapa hari sebedau duit ari Falcon Bank lalu tiga minnggu sebedau parlimen dipadamka Najib: CEO 1MDB (Shahrol Halmi); Pengerusi 1MDB (Lodin Wok Kamaruddin); Pengerusi bank Falcon enggau CEO Aabar (Mohamed Badawy al-Husseiny) enggau Pengerusi Aabar (Khaddem Al Qubassi).

Begambar mandangka penyakah dagang kunsi bestratejik beberapa hari sebedau duit ari Falcon Bank lalu tiga minnggu sebedau parlimen dipadamka Najib: CEO 1MDB (Shahrol Halmi); Pengerusi 1MDB (Lodin Wok Kamaruddin); Pengerusi bank Falcon enggau CEO Aabar (Mohamed Badawy al-Husseiny) enggau Pengerusi Aabar (Khaddem Al Qubassi).

Penerang atur bank ti nyelai ti ngenyitka ati nya udah diterima sekeda penerit undang-undang di Malaysia, nyengkaum Lawyer Bansa.

Atur pemindah duit nya udah ngepunka kaul entara projek 1MDB enggau pekara wang Najib lalu atur nya udah ngubah pansik 1MDB nyadi krisis politik pemadu jai di menua Malaysia ti udah kala dikereja orang.

Duit ti diambi ari SRC ti dibantaika nya udah ngenyitka ati laban duit nya dijali ari ari wang turu orang pinchin (KWAP) ti enda kala dikaunka.

SRC International S/B udah ditumbuhka bepayungka 1MDB dalam bulan Julai 2011 lalu dipengerusika Nik Faisal Ariff Kamil, bakih Jho Low, ti kala nyadi pemesai pengawa dagang bank UBG ari Sarawak ti diambi 1MDB bekereja.

Bup akaun Najib udah dibantai ba atur ti ngiga pengelenyau duit bebillion-billion ti lenyau ari wang turu 1MDB

Bup akaun Najib udah dibantai ba atur ti ngiga pengelenyau duit bebillion-billion ti lenyau ari wang turu 1MDB

Dalam taun 2010 Nik Faisal nyadika orang pengentara ke UBG, 1MDB enggau PetroSaudi ba atr pengawa mindahka duit 1MDB ba penyampau USD$260 juta dikena meli bank UBG ari Jho Low enggau Kepala Menteri Sarawak ke dulu suba, Abdul Taib Mahmud.

Udah tembu nya Nik Faisal dipindahka bekereja lalu mangku pengawa CEO dalam SRC International, iya anak kompeni 1MDB.

SRC lalu enda mukai-mukai ngaga keruga dalam taun 2011 ti endur sida nginjau duit RM4 billion ari Kumpulan Wang Amanah Persaraan (KWAP).

Ba taun-taun ti nangkanka nya bala pengkritik politik 1MDB udah nekanka perintah ngambika nemu penunga duit lalu besebanaka pengurang penerang ti diberi nengah surat-surat penerang enggau akaun kompeni nya.

Enda lama udah nya Menteri Besai, ti udah netapka kompeni SRC nya dikemataka Opis Menteri Pekara Wang, udah mansutka jaku gerah dalam bulan Mac madahka mayuh agi duit nya diperanakkan ba sebengkah palan pengeluar kuasa karan arang batu Gobi Coal di menua Mongolia.

Tang dalam surat-surat penerang baka ti udah diterima raban penawa Malaysia, nunjukka ba bulan Februari 2015 SRC udah bisi mindahka RM10 ke dalam siti ari akaun enggi Najib dalam bank AmPrivate di KL.

Pemindah duit ba bulan Februari taun tu ari kompeni SRC ke dalam akaun Najib

Pemindah duit ba bulan Februari taun tu ari kompeni SRC ke dalam akaun Najib

Baka nya mega, kena 26hb Disember 2014, dua iti pemindh duit bisi dikereja ba RM27 juta lalu RM5 juta ari SRC ke dalam akaun Najib dalam AmBank.

Pemindah duit ba ujung bulan Disember ari akaun enggi Najib

Pemindah duit ba ujung bulan Disember ari akaun enggi Najib

Pemindah duit ari SRC ngagai akaun Najib udah kala direpotka lalu bisi disimpan suratberita entarabansa Wall Street Journal.

Sarawak Report mega bisi bulih beberapa iti surat bekaul enggau kes nya, ti nyukung penemu madahka ari semua penyampau RM50 juta ti dipindah ari SRC, RM42 juta udah dipasukka ngagai akaun Najib.

Asil pansik nya ngayanka pemindah duit terang bendar ari akaun AmBank Islamic enggi SRC nengah dua iti kompeni Malaysia ke dalam akaun-akaun Najib ti sama dalam AmBank Group.

Pemindah ke terubah diatur ari 1MDB / SRC enggi Opis Menteri Pekara Wang, ti endur Pengarah sida nya Nik Faisal Ariff Kamil, ngagai kompeni ke-dua, Gandingan Mentari S/B, ti endur Nik Faisal mega mangku pengawa nyadi Pengarah lalu SRC mega nyadika pemegai sher-sher pemadu mayuh.

Batang pengawa Nik Faisal dalam SRC enggau kompeni Gandingan Mentari

Batang pengawa Nik Faisal dalam SRC enggau kompeni Gandingan Mentari

Udah nya duit nya dipindahka ngagai sebuah agi kompeni, Ihsan Perdana S/B, ti endur bala pemegai sher puku bepenyampau RM100,000 nya Datuk Subih Mohd Yassin enggau mega Nik Faisal.

Ihsan Perdana S/B nya nyadika kompeni kedua dalam arus pemindah duit nya enggau Affin Bank

Ihsan Perdana S/B nya nyadika kompeni kedua dalam arus pemindah duit nya enggau Affin Bank

Akaun enggi kompeni Ihsan Perdana ti direjista ba Affin Bank, ti endur siku ari bala Pengarah sida nya Lodin Wok Kamaruddin, nya nyadika siku Pengerusi dalam 1MDB.

Lodin Wok Kamaruddin nyadika Pengerusi dalam 1MDB lalu mega siku ari kaban bala Pengarah dalam Affin Bank

Lodin Wok Kamaruddin nyadika Pengerusi dalam 1MDB lalu mega siku ari kaban bala Pengarah dalam Affin Bank

Dua hari udah pemindah duit renggat keterubah sebedau hari Krismas, mayuh agi ari RM40 juta ke asal nya udah dipindahka dalam dua renggat, masuk ke dalam akaun siti-siti enggi Najib.

Pansik nunjukka renggat ke dua bayar nya, ti dikereja dalam bulan Februari nya, endang ngena cara pemindah duit ti sebaka.

Ba pemindah duit ke sekali tu SRC mayar RM5 juta kena 5hb Februari 2015 ngagai kompeni ti dikemataka Nik Faisal, Gandingan Mentari S?B.
Udah nya kena 6hb Februari, RM5 juta agi dipasukka ngagai akaun ti sama.

Wok Lodin enggau bala bakih iya dalam bank Affin Islamic

Wok Lodin enggau bala bakih iya dalam bank Affin Islamic

Ba tiap penyampau nya udah dipindahka enggau jampay ba hari ti sama ke dalam akaun Ihsan erdana ba hari ti sama baka ti dulu agi ba bank Affin Islamic.

Udah nya, kena 10hb Februari, dua iti penyampau nya, RM10 juta, udah dipasukka ngagai akaun bank AmPrivate Banking ti dikena bayar atur pemindah duit ke dulu agi – iya ngagai akaun enggi Naijb.

Falcon Bank ditumbuhka endang ditagaka raban penyimpan duit ti kaya-kaya aja. Bank nya enggi Wang Turu Aabar ari menua Abu Dhabi

Falcon Bank ditumbuhka endang ditagaka raban penyimpan duit ti kaya-kaya aja. Bank nya enggi Wang Turu Aabar ari menua Abu Dhabi

Pemindah duit ti nyelai to nangkan ke nya munyi ti diterangka dalam pansik tu ke dalam 1MDB deka narit perati raban penerit undang-undang pekara wang entarabansa enggau mega menua Amerika, ukai ketegal pemesai penyampau duit ti dipindahka, tang ketegal mataduit ti dikena nya mataduit US nengah bank Wells Fargo di nengeri New York.

Beratus juta dollar udah dipindahka ari akaun sebuah kompeni BVI di Falcon Bank (Tanore Finance) dipasukkka ngagai akaun Najib di AmPrivate Bank sebedau bepilihbesai parlimen 2013 suba

Beratus juta dollar udah dipindahka ari akaun sebuah kompeni BVI di Falcon Bank (Tanore Finance) dipasukkka ngagai akaun Najib di AmPrivate Bank sebedau bepilihbesai parlimen 2013 suba

Bala orang ti nitihka pengerembai berita skandal 1MDB ari menua Malaysia endang ngelala semua nama rang ti dikaitka enggau 1MDB enggau nama Jho Low dalam wang turu Aabar ari menua Abu Dhabi nya endang bisi kaul ti rapat.

Khadem al-Qubaisi, pengerusi Falcon bank ti udah badu bekereja dia enggau Aabar lalu mega nyadika CEO dalam IPIC

Khadem al-Qubaisi, pengerusi Falcon bank ti udah badu bekereja dia enggau Aabar lalu mega nyadika CEO dalam IPIC

Falcon Bank, ti udah mindahka sepenyampau duit ti mayuh bnedar ba bulan Mac 2013, nyadika sebuah bank ngatika diri ari menua Switzerland, ti udah dibeli IPIC (ti endur Aabar nya nyadika pampang kompeni sida) dalam taun 2009.

Pengerusi asal raban Pengarah dalam Falcon Bank nya Khadem al-Qubaisi, Aabar enggau mega nyadika CEO dalam IPIC, udah beduduk ba tengah-tengah sekeda siri pengawa dagang ti dibalut kontroversi enggau 1MDB sereta mega dagang kunsi iya enggau Jho Low.

Khadem udah diketuka ari mayuh bengkah pengawa iya di menua iya empu di Abu Dhabi ba pun taun tu udah bekau cherita pasal pengawa enggau pendiau sereta ulah iya nengah Sarawak Report, ti bisi bekaul enggau 1MDB – lalu mega pasal bayar ti nyelai ba penyampau USD$20 juta ti dipindahka masuk ke dalam akaun iya ari kompeni Good Star dalam taun 2012.

Kompeni Good Star dikemataka siku orang dagang kaya, Jho Low, ti dikaitka enggau 1MDB lalu mega nyadika penerima sepenyampau duit USD$1.19 billion ari dagang kunsi PetroSaudi, nitihka sebengkah pansik ti dipejalaika Sarawak Report.

Penuduk Khadem ti nyadi Pengerusi dalam Falcon diganti CEO Aabar empu, iya nya Mohd Badawy Al-Husseiny.

Orang dua iku tu endang dikaika terus enggau semua pengawa dagang ke dulu-dulu entara Aabar Investment enggau 1MDB lalu Al-Husseiny nya mangku pengawa nyadi Pengerusi dalam Falcon lebuh pengawa mindahka duit beratus juta dollar dipasukka ngagai akaun Najib dalam bulan Mac 2013 suba.

Agi mayuh pengawa dagang dikaitka Aabar lebuh ti dikemataka Khadem enggau Al-Husseiny – meli bank RHB diatur Aabar dalam taun 2011

Agi mayuh pengawa dagang dikaitka Aabar lebuh ti dikemataka Khadem enggau Al-Husseiny – meli bank RHB diatur Aabar dalam taun 2011

Badawy Al-Husseiny mengkang duduk nyadi raban Pengarah Falcon datai ke sehari tu lalu iya mega mengkang nyadi CEO Aabar, ti nyadika pampang kompeni IPIC, ti udah ditebus pansut ari 1MDB ti besetuju mayar utang USD$1 billion lalu sanggup mayar tanggung pengerugi ba penyampau USD$3.5 billion agi, nyadika chara malas budi ba “aset” ti udah disemayaka ti bedau ditentuka dalam Bursa Sher di London.

Taja pan semaya Perintah Malaysia madahka iya enda nyamin duit injau ngagai 1MDB, tang Bursa London udah mansutka jaku gerah sida ti madahka Menteri Besai nya udah bejalaika tanggungpengawa ngagai IPIC dalam sempekat ti udah dikeluarka nya.

Kaul ti rapat bendar – Riza Aziz enggau Jho Low lebuh ngelancharka wayang Wolf of Wall Street – ti disebutka dipelanja CEO Aabar sereta Pengerusi bank Falcon, Mohd Badawy Al-Husseiny

Kaul ti rapat bendar – Riza Aziz enggau Jho Low lebuh ngelancharka wayang Wolf of Wall Street – ti disebutka dipelanja CEO Aabar sereta Pengerusi bank Falcon, Mohd Badawy Al-Husseiny

Pekara ti nyelai nya, Al-Husseiny , udah bekau kontroversi pasal iya nyadika buah kenang orang ba pengelama beberapa bulan, ke pengujung iya, madahka diri udah melanja USD$100 juta dikena ngeluarka wayang Wolf Of Wall Street ti dikereja kompeni Red Granite Production, enggi anak tiri Najib (iya nya anak lelaki Rosmah Mansor).

Nadai siku orang ulih nerangka baka ni siku pemesai ti makai gaji bulan jelan pemesai baka Al-Husseiny nya ulih mansutka duit puku ngemayuh nya sekali dikena melanja projek ngaga wayang ti ke terubah iya digaga anak siku pelanggan iya.

Pemindah duit ari Falcon Bank di Singapura tama ngagai akaun najib dikereja beberapa hari sebedau parlimen dipadamka nya amat ngenyitka ati.

Kena 21hb Mac 2013, duit ba penyampau USD$619,999,988 udah dikeluarka ari akaun di Falcon Bank di Singapura ti direjista atas nama Tanore Finance Group di pulau BVI.

Duit tu udah dipindahka ngagai sebuah agi akaun ti direjista ngena nama Najib Razak ba bank AmPrivate di Malaysia.

Beratus juta dollar udah dipindahka ari sebuah kompeni di BVI di Falcon Bank ke dalam akaun Najib di AmPrivate Banking

Beratus juta dollar udah dipindahka ari sebuah kompeni di BVI di Falcon Bank ke dalam akaun Najib di AmPrivate Banking

Surat penerang nya mega nunjukka bayar kali kedua dikereja empat hari udah nya kena 25hb Mac 2013, ngena chara pindah ti sebaka, ba penyampau USD$60,999,988 ke dalam akaun Najib.

Tang akaun nya udah ditutup, nitihka penerang kami, kena 30hb Ogos ba taun nya.

Ba timpuh nya, ti besenutuk bendar enggau bepilihbesai ke-13, ti endur orang mayuh begau ke isu bebelika undi. Jaku tanya ditu, sekali ke Najib udah begunaka duit ngemayuh nya nyadika ‘duit pesindang’ iya bebelika undi maya bepilihbesai?

Sekeda ari bala pengari UMNO ti minta pilih maya nya madahka Najib endang amat bisi nyadung chek iya empu ba penyampau beratus juta dollar, ti disain iya, dikena maya kimpin bebepilihbesai.

Jaku tanya mega, sekali ke bank-bank kala dipadahka pasal pemindah duit ti nyelai, nitihka atur bank ba penyalah ngubah duit?

Berita ti tebantai nya udah nyungkak raban penerit undang-undang di menua Singapura, Switzerland enggau diatu di US ngambika meresa sereta mansik pengawa-pengawa sebuah bank Switzerland ti bekereja di Singapura nengah menua US lebuh ngatir bayar ti besai-besai ti nyelai siku orang politik.

Raban penerit undang-undang di Malaysia disadang enda ulih engkebut ketegal ulah Lawyer Bansa, Abdul Gani Patai;, ti mengkang enggai nawa kes-kes ti bekaul enggau tuai-tuai parti UMNO.

Nik Faisal – siku orang tengah entara 1MDB, Najib enggau Jho Low

Nik Faisal – siku orang tengah entara 1MDB, Najib enggau Jho Low

Siti agi aspek pemadu besai guna dala pansik tu iya nya ngayanka pengawa besai guna bakih Jho Low, iya nya Nik Faisal Ariff Kamil, dalam gempung bala kaban enggau bakih Najib Razak seduai Rosmah Mansor.

Sepuchuk surat ari Nik Faisal ngagai pengurus bank AmIslamic ba Jalai Raja Chulan, Kuala Lumpur kena 20hb januari 2014 ngayanka pengawa iya ti ngemataka akaun najib nyengkaum dua iti akaun ti kena pansik sama enggau SRC International.

Nik Faisal madahka diri ngemataka tiga iti akaun najib ti endur iya madahka diri diasuh nyadi orang ti diberi kuasa nyimpan duit tunai.
Laban, kenu ku iya, iya enggay najib seruran bisi langkar pengawa enggau pemindah nyengkau “ke menua tasik enggau ngulu mayuh bengkah aum”, iya madahka diri engka enda ulih ngenataika diri lebuh nyimpan tauka bebayar ba bank nya.

Enggau nya, kenu ku iya nambah, iya deka maduka orang siku nyimpan duit tunai dalam akaun nitihka ari asuh iya, nyengkaum chek-chek.

Penerang ti baru tu, bekaul enggau skandal 1MDB ti benung regas direpotka di serata dunya, disadang ngasuh orang Malaysia enggau bank-bank di menua Malaysia nya tekenyit.

Baka ni pan munyi dalih-dalih iya, pemindah duit ti kelalu mayuh masuk ngagai akaun menteri Besai nya tetap enda ulih enda dikibuhka.

Pia mega, pengawa ti nginjau duit ari wang turu orang pinchin ti dikemataka Menteri Besai ti mega Menteri Pekara Wang, udah ngemendarka duit ari SRC dipasukka terus ngagai akaun iya empu.

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

Comments

comments